+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
I forbindelse med sommerferieavvikling og lavere prøveantall til Sars-CoV-2 PCR reduseres åpningstiden på seksjon for Molekylærgenetisk diagnostikk.

Endret analysefrekvens for Sars-CoV-2 PCR i sommer

av Jeanette Borthen

I forbindelse med sommerferieavvikling og lavere prøveantall til Sars-CoV-2 PCR reduseres åpningstiden på seksjon for Molekylærgenetisk diagnostikk.

Avdelingen vil i sommerperioden analysere SARS-CoV-2 PCR hverdager kl. 07.30-23.00 samt i helg kl. 07.30-15.30.

Analysetiden vil fortsatt være 1-3 døgn fra prøven mottas på laboratoriet.

Positive koronaprøver varsles kl. 08.00-21.00 mandag til fredag og kl. 09.00-17.00 på lørdag og søndag.