Illustrasjon: Shutterstock

Erfaringer fra Korona-epidemien i Oslo og i Ahus opptaksområde

av Morten Glasø

Møteplass Oslo i samarbeid med Oslo Legeforeningen arrangerte et webinar 9.juni om erfaringer så langt i forbindelse med Korona-epidemien.

Fastlege Nadim Latif, Manglerud legesenter og klinikksjef Morten Mowe, Medisinsk klinikk, OUS, presenterte erfaringer fra Korona-epidemien. Samhandlingsoverlege ved OUS, Bente Thorsen, presenterte resultatene fra en spørreundersøkelse blant fastleger, legevaktsleger, KAD-leger og leger i sykehjems-etaten. Administrerende direktør ved OUS, Bjørn Atle Bjørnbeth, snakket om hva som er viktig for sykehusene framover når det gjelder samarbeidet. Kommuneoverlege Jon Ørstavik og medisinsk fagsjef i Oslo kommune, Johan Torper, redegjorde for samarbeid i og med kommunen – hva har vi fått på plass og hva trenger vi framover?

Webinaret kan du se her. Varigheten er ca. 2 timer. Det er enkelt å velge ulike deler av webinaret dersom du ikke ønsker å se hele webinaret.

Hvis du vil ha et raskt overblikk over hva foredragene handlet om, kan du kikke på presentasjonene fra fastlege Nadim Latif, samhandlingsoverlege Bente Thorsen, kommuneoverlege Jon Ørstavik og medisinsk fagsjef Johan Torper.

Sykehusene i hovedstadsområdet og helsetjenesten i bydeler og kommuner tilhørende Ahus’ opptaksområde måtte håndtere et stort antall smittede. Det ble satt krisestab både i sykehus og kommuner. Store rokkeringer ble gjennomført blant helsepersonell og i institusjonene for å kunne håndtere en uant stor mengde syke. Heldigvis virket de nasjonale smitteverntiltakene etter intensjonen, og smittespredningen avtok nærmest umiddelbart.

En tilsvarende oppsummering er foreløpig ikke gjort i Ahus sitt opptaksområde. Derimot har representantene i siste møte i Ahusforum delt sine erfaringer. Konklusjonen herfra var at utfordringene var store for alle parter, men at fastleger og avtalespesialister kom i en spesielt utsatt posisjon, og er det til dels fortsatt.

Konklusjonen i Ahus-sektor var som følger:

  • Samarbeidet mellom Ahus og fastleger/legevakter/luftveispoliklinikker har vært meget godt. En rekke pasienter ble håndtert i hjemkommunen
  • Samarbeidet mellom Smittevern på Ahus og i kommunene, mtp testing og prøvesvar fungerte tilfredstillende
  • Informasjonsarbeidet, herunder formidling via Kompetansebroen, med tanke på testing, behandlingsråd og annen klinisk veiledning var et godt supplement til helsemyndighetene
  • Utfordringene for næringsdrivende fastleger og avtalespesialister var store, men varierte fra kommune til kommune, og innad i kommunene. Innsatsgruppen til AF/NFA var en god støttespiller for fastlegene
  • Mangelen på smittevernutstyr var et betydelig problem, og er det fortsatt for avtalespesialistene