+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Store prøvemengder medfører noe forlenget svartid og påvirker variantscreening-PCR. Les mer om saken i artikkelen.

Forlenget svartid for SARS-CoV-2 PCR for primærhelsetjenesten

av Jeanette Borthen

Stor prøvemengde vil i en periode kunne medfører noe forlenget svartid for SARS-CoV-2 PCR fra primærhelsetjenesten. Vi beklager ulempene dette måtte medføre, og jobber for å gjøre svartiden så kort som mulig. 

Variantscreening-PCR utføres for tiden ikke på grunn av kapasitetshensyn og prioritering av SARS-CoV-2 PCR primærdiagnostikk. Ved behov for nærmere karakterisering ved påvist SARS-CoV-2 kan helsepersonell ta kontakt med laboratoriet.

Vi minner om at prøver som etter legevurdering har særskilt hast må markeres på samme måte som utbruddsprøver for å bli prioritert for analyse fremfor ordinære prøver.

 

Ingeborg Fiane, konstituert overlege,
Mikrobiologi og smittevern