+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Sykehusene i Norge og andre land har opplevd nedgang i innleggelser knyttet til andre tilstander enn Covid-19. Mest alvorlig ved dette er økende «patient delay» og «doctor’s delay» for alvorlige tilstander som trenger sykehusinnleggelse.

Forsinket innleggelse av barn i forbindelse med Covid-19 pandemien

av Torgeir Landvik

Sykehusene i Norge og andre land har opplevd nedgang i innleggelser knyttet til andre tilstander enn Covid-19. Mest alvorlig ved dette er økende «patient delay» og «doctor’s delay» for andre alvorlige tilstander som trenger sykehusinnleggelse. Dette har særlig vært knyttet til innleggelse av barn med nyoppstått diabetes mellitus og alvorlig ketoacidose, men også tilstander som akutt leukemi, bakteriell pneumoni og sepsis, samt hypovolemisk sjokk som følge av oppkast og minimalt inntak av drikke og føde. Dette er nylig beskrevet både fra Italia og Storbritannia, og Ahus har tilsvarende erfaringer.

Selv om diagnostikk av Covid-19 er svært viktig, må man også huske på at pasienten kan ha andre alvorlige tilstander. Dette gjelder både de som betjener telefonen på legevakt/legekontor og allmennlegen. Barn blir lite syke av Covid-19 og et ensidig fokus på denne infeksjonen hos barn, kan gjøre mer skade og kreve flere liv enn Covid-19.