+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Fra i dag kan pasientene slå opp i egen sykehusjournal

av Sigbjørn Kristiansen

I løpet av mandag 19.8 vil pasienter over 16 år, som har vært til behandling ved sykehus i Helse Sør-Øst få tilgang til å lese deler av pasientjournalen sin på helsenorge.no. Tjenesten gir historikk f.o.m. oktober 2018. Innlogging skjer ved bruk av bank id. Mer informasjon om tjenesten finner du på lenkene under, samt evaluering fra Helse Nord som har hatt tjenesten siden 2015.

Les mer om pasientjournal på nett på helsenorge.no: https://helsenorge.no/pasientjournal/se-pasientjournalen-din-fra-helse-sor-ost]

Spørsmål og svar om digitalt innsyn i journal og logg på Helse Sør-Øst sine nettsider  http://admininfo.helse-sorost.no/digitalfornying_/Sider/Spørsmål-og-svar-om-digitalt-innsyn-i-journal-og-logg.aspx