Fastlegepasienter med gonartrose ønskes til forskningsstudie med ulike treningsprogrammer.

Studien skal undersøke effekt av trening på fysisk funksjon og livskvalitet hos pasienter mellom 35-70år med røntgenologisk påvist kneleddsartrose.

Gonartrosepasienter fra fastlegepraksis ønskes til forskningsstudie

av Lene Gjelseth Dalbak

Fastlegepasienter med gonartrose ønskes til forskningsstudie med ulike treningsprogrammer.

Studien skal undersøke effekt av trening på fysisk funksjon og livskvalitet hos pasienter mellom 35-70år med røntgenologisk påvist kneleddsartrose.

Deltakerne blir randomisert i 3 grupper, hvor to av gruppene gjennomgår et 12 ukers treningsprogram med enten sykkel eller styrketrening, og den tredje gruppen er kontrollgruppe.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Britt Elin Øiestad, Institutt for fysioterapi OsloMet – storbyuniversitetet: brielo@oslomet.no. Tlf: 92803089

Les mer her:

Gonartroseprosjekt OsloMet og UIO

Inklusjonskriterier til fastleger