+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Likeverdige tjenester er et mål for helsetjenesten og et satsningsområde for Ahus. I opptaksområdet til Akershus universitetssykehus (Ahus) har hver femte person innvandrerbakgrunn. Noen snakker ikke norsk, og har lite forståelse og informasjon om det norske helsevesenet. Sykehuset har derfor utarbeidet flere tiltak for å forbedre informasjon til fremmedspråklige.

Informasjon til pasienter med annen språklig bakgrunn har blitt bedre

av Morten Glasø

Likeverdige tjenester er et mål for helsetjenesten og et satsningsområde for Ahus.  I opptaksområdet til Akershus universitetssykehus (Ahus) har hver femte person innvandrerbakgrunn. Noen snakker ikke norsk, og har lite forståelse og informasjon om det norske helsevesenet.

Velkomstbrosjyren som alle pasienter mottar finnes nå på følgende språk: Norsk, arabisk, dari, engelsk, polsk, russisk, somalisk, tamil, thai, tigrina, tyrkisk og urdu. Se dem her.

Velkomstbrosjyre på arabisk.

Kvinneklinikken har nylig utarbeidet to informasjonsfilmer, om fødeavdelingen og om keisersnitt. De er også tekstet på 11 språk. Her kan du lese mer informasjon og se filmene.

Skal vi nå våre mål om likeverdige tjenester trenger vi informasjon om tolkebehov og ikke minst på hvilket språk, når du henviser. Les mer her.