+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Et materiale med 202 innleggelser fra sykehjem til Ahus høsten 2018 ble analysert. Av disse innleggelsene ble 9 (4,5%) vurdert av sykehjemslegene som unødvendige/uønskede basert på opplysningene som forelå på innleggelsestidspunktet.

Innleggelser fra sykehjem som kunne vært unngått

av Sigbjørn Kristiansen

Et materiale med 202 innleggelser fra sykehjem til Ahus høsten 2018 ble analysert. Av disse innleggelsene ble 9 (4,5%) vurdert av sykehjemslegene som unødvendige/uønskede basert på opplysningene som forelå på innleggelsestidspunktet.

En rekke ulike faktorer førte til disse innleggelsene, men den viktigste overordnede årsaken var frykten for å gjøre feil. Se presentasjon med mer opplysninger.

Prosjektet ble finansiert av Samarbeidsutvalget for Ahus og Akershus-kommunene som Samhandlingsprosjekt. Prosjektet ble godkjent av REK.