+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus inviterer til kveldskurs i antibiotikaresistens og smitteverntiltak onsdag 27.november kl.16.00 - 18.15.

Kveldskurs om antibiotikaresistens og smitteverntiltak

av Torgeir Landvik

Smittevernseksjonen ved Akershus universitetssykehus inviterer til kveldskurs i antibiotikaresistens og smitteverntiltak onsdag 27.november kl.16.00 – 18.15. Vi minner også om et gratis 15 timers emnekurs om Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK).