+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Stigende pågang av telefonhenvendelser fra publikum, gir økt press og forsinkelse på telefonisk varsling til kommunene. Les mer om saken i artikkelen.

Privatpersoner skal ikke henvises til å kontakte laboratoriet

av Jeanette Borthen

Laboratoriet på Ahus ønsker å minne om at privatpersoner ikke skal henvises til å kontakte laboratoriet. Som storskalalaboratorium håndterer vi nå en stor mengde prøver hver dag for SARS-CoV-2 PCR. Stigende pågang av telefonhenvendelser fra publikum grunnet økt prøvemengde og andel positive prøvesvar, gir økt press på telefonisk varsling til kommunene, som nå forsinkes av svært mange og tidkrevende henvendelser fra privatpersoner.

Rekvirent/ansvarlig lege ved teststasjonen har ansvaret for at prøvesvaret formidles til pasient og fastlege. Rekvirenter som har elektronisk svarrapport vil få slik rapport så snart analyseresultatet foreligger. Laboratoriet på Ahus har ikke kapasitet til å bistå med svar til enkeltpersoner, som derfor ikke skal henvises til laboratoriets koronasvartelefon for helsepersonell.

For personer med norsk fødselsnummer eller D-nummer, blir prøvesvar tilgjengelige på helsenorge.no så snart prøven er ferdig analysert.

For personer som ikke får tilgang til sitt prøvesvar på helsenorge.no er det rekvirenten sitt ansvar å avtale hvordan prøvesvaret skal formidles.

 

Anne K. Borling, seksjonsleder, Mikrobiologi og smittevern avdeling