+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Det er viktig for arbeidet med kvalitetsforbedring av samhandlingen mellom legene på Ahus og legene i kommunene/bydelene at det meldes avvik i samhandlingen. Retningslinjene for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus og kommunene og bydelene i opptaksområdet og hvordan du melder samhandlingsavvik finner du i denne saken.

Melding av avvik i samhandlingen

av Torgeir Landvik

Det er viktig for arbeidet med kvalitetsforbedring av samhandlingen mellom legene på Ahus og legene i kommunene/bydelene at det meldes avvik i samhandlingen. Retningslinjene for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus og kommunene og bydelene i opptaksområdet finner du her.

Alvorlige samhandlingsavvik meldes av leger i kommunene/bydelene her, og sendes på papir. Leger på sykehuset melder alvorlige samhandlingsavvik på samme skjema i P360, og sender det på papir.

Mindre alvorlige samhandlingsavvik kan sendes i anonymisert form på e-post til samhandlingsoverlege Morten Glasø på Samhandlingsavdelingen på Ahus ([email protected]).  Alternativt kan mindre alvorlige avvik sendes i brevs form direkte til aktuell sykehusavdeling/lege i kommunen/bydelen.