+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
AHUSFORUM har i møte 30.04.19 vedtatt anbefalinger om samarbeid mellom fastleger, andre kommunale leger og Ahus. Her har vi blant annet kommet til enighet om ansvarsfordeling ved oppdatering av legemidler hos multidose pasienter og drøftet ulike kommunikasjons-måter.

Multidose oppdateres ved sykehusinnleggelse

av Siri Bækkelund Engen

AHUSFORUM har i møte 30.04.19 vedtatt anbefalinger om samarbeid mellom fastleger, andre kommunale leger og Ahus. Her har vi blant annet kommet til enighet om ansvarsfordeling ved oppdatering av legemidler hos multidose pasienter og drøftet ulike kommunikasjons-måter.

Vi har også gått gjennom anbefalinger for pakkeforløp i psykiatri og rus og trukket ut de viktigste punktene som blant annet det at fastlegen nå skal få fortløpende oppdatering om behandlingsforløp.

Finn anbefalinger og referat fra AHUSFORUM her.