+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Endret analysemetode for påvisning av Herpes simplex virus 1 og 2. Les mer i artikkelen.

Ny analysemetode for PCR-påvisning av Herpes simplex virus 1 og 2 fra sår og vesikler

av Jeanette Borthen

Seksjon Molekylærgenetisk diagnostikk har endret analysemetode for påvisning av Herpes simplex virus 1 og 2. Den nye metoden er PCR-basert og benytter samme prøvetakingsutstyr som tidligere (viralt transport-medium (TMVL), alternativt eSwab).
Metoden er CE og IVD-godkjent og prøver vil bli analysert to ganger i uken.

Ved spesiell hast, og spørsmål, må vakthavende mikrobiolog kontaktes på tlf. 67 96 94 12.

Nora Nyquist, overlege,
Mikrobiologi og smittevern,
67 96 81 48