+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
To gode nyheter; Legesiden har lenke på hovedsiden og testresultat for SARS CoV2 kan, straks de er klare, leses av pasienter og helsepersonell på hhv. Helsenorge.no og i Kjernejournal.

Ny lenke til Legesiden i hovedmenyen – SARS-CoV2 svar i Kjernejournal

av Morten Glasø

Kompetansebroen er en samhandlingsplattform, med fokus på utveksling av kompetanse på tvers av profesjonene. Den er også en informasjons- og nyhetskanal. Legesiden skal ivareta legers interessesfære, om en jobber i kommunehelsetjenesten eller på Ahus. Nyhetsformidling er en del av det. Den har i hovedsak gått fra sykehuset til kolleger i primærhelsetjenesten. Slik vil det i hovedsak også bli videre, men det jobbes for å gjøre siden lekker, også for sykehuskollegene. I mens tror vi det er nyttig for alle å vite hva som formidles til kommunehelsetjenesten. Saker som favner alle grupper av leger er ikke så vanlige. De formidles som regel direkte fra sentralt foreningshold eller helsemyndighetene til oss alle. For å unngå å “spamme” dere ned, forsøker vi å begrense oss til nyheter som har egenverdi for leger på Ahus og i opptaksområdet.

Når det kommer gladnyheter, som at testresultat for SARS CoV2 formidles umiddelbart både til rekvirent og til Kjernejournal, synes vi det tåler gjentakelse! Det bør bli en påminnelse til oss alle om å oppdatere kritisk informasjon i KJ på våre pasienter.

Etter en litt trang fødsel, har Legesiden fått gode besøkstall. 20 % av dere abonnerer på nyhetene. I samarbeid med redaksjonen i Kompetansebroen, jobber vi for å øke sidens verdi ytterligere. Legesiden på hovedmenyen er et av flere tiltak. Har du innspill, gjerne med konstruktive forslag til forbedring, er vi særdeles mottakelige.
Send til en av oss: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]