+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Praksiskonsulent Lene G. Dalbak har i samarbeid med Kompetansebroen utviklet en egen temaside myntet på alle leger i opptaksområdet så vel som på Ahus. Vi har tro på at den nye "plattformen" skal bli bidra til enklere og bedre samhandling oss leger i mellom, men også vis á vis samarbeidende profesjoner og institusjoner.

«Praksisnytt» flyttes til egen temaside for leger på Kompetansebroen

av Morten Glasø

Kvalitet- og pasientsikkerhet i helsetjenesten handler også om godt samarbeid mellom leger i og utenfor sykehus. Etableringen av «Ahusforum» (jf. nyhetssak 18.12.18) er ett initiativ. Ett annet er å samle formidling av kunnskap, kompetanse, aktuelle nyhetssaker med mer på ett sted.

Praksiskonsulent Lene G. Dalbak har i samarbeid med Kompetansebroen utviklet en egen temaside myntet på alle leger i opptaksområdet så vel som på Ahus. Kompetansebroen er valgt som plattform fordi den i tillegg til «legesiden» gir oss som ledere og arbeidsgivere, oversikt over hva Ahus og kommuner/bydeler tilbyr av kunnskapsformidling, som kan være nyttig for våre nærmeste medarbeidere. Mange er allerede kjent med dette gjennom avertering og påmelding til kurs.

På den nye temasiden for leger finnes det blant annet e-læringskurs, filmer, informasjon om lokale tilbud, henvisningsrutiner, samhandling og nyttige nettsteder.

Vi har tro på at den nye «plattformen» skal bli bidra til enklere og bedre samhandling oss leger i mellom, men også vis á vis samarbeidende profesjoner og institusjoner.

Dagens abonnenter på «Praksisnytt» blir automatisk flyttet over til den nye temasiden. De som ikke ønsker å følge med over, kan enkelt gi beskjed ved å følge lenken i dette  nyhetsvarselet.

Praksisnytt vil fortsatt være tilgjengelig bl.a. med historisk nyhetsarkiv.

30.4.2019 flyttes «Praksisnytt» til egen temaside for leger på www.kompetansebroen.no