+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Fallende antall prøver, og liten forekomst av andre luftveisagens enn Sars-CoV-2, gjør at analysefrekvensen for luftveis-PCR reduseres.

Redusert analysefrekvens for luftveis-PCR

av Jeanette Borthen

Fallende antall prøver, og liten forekomst av andre luftveisagens enn Sars-CoV-2, gjør at analysefrekvensen for luftveis-PCR (nukleinsyrepåvisning av luftveisvirus og bakterier) reduseres.

Analysen vil fra uke 23 analyseres 3 ganger i uken (mandag, onsdag, fredag). Sars-CoV-2 analysen vil fortsatt analyseres daglig.