+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Klargjøring av ny analysehall, samt nytt laboratoriedatasystem gir risiko for forsinkelser i prøvesvar.

Risiko for forsinkede prøvesvar

av Jeanette Borthen

I forbindelse med endringer i to av våre avdelinger, er det for en periode, risiko for forsinkede prøvesvar.

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, TLMB, er i ferd med å starte rutinedrift i ny analysehall. Dette er et stort og omfattende prosjekt som moderniserer og automatiserer store deler av rutinediagnostikken, først og fremst på Nordbyhagen, men også på Kongsvinger.
I uke 16 ble to av fire immunkjemiinstrumenter flyttet fra gammel til ny analysehall, og dette medfører risiko for forsinkede prøvesvar. De resterende to flyttes etter driftsetting i ny analysehall. På disse instrumentene gjøres blant annet

  • ø-hjelpsanalyser: Troponin T, NT-proBNP,
    HCG, Digoksin og S100B
  • kreftmarkører (PSA, CEA, CA125), tyreoideaprøver (TSH, T4FR) og infeksjonsimmunologi

Vi har redusert drift i perioden tirsdag 20. april til torsdag 3. juni 2021.
Vi beklager ulempene dette kan medføre og vil gjøre vårt beste for å levere prøvesvar så raskt som mulig.

Patologiavdelingen

Innføringen av nytt laboratoriedatasystem på Patologiavdelingen har ført til bedre pasientsikkerhet, med endrede arbeidsprosesser, hvilket kan gi forsinkede prøvesvar i en overgangsperiode. Vi beklager ulempene dette medfører.
Dersom prøvesvaret haster (for prøver som ikke er merket cito eller pakkeforløp) ring avdelingen på 67 96 12 70.

Siri B. Mortensen, seksjonsleder,
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi,
[email protected]

Ulla Randen, avdelingsleder,
Patologiavdelingen, [email protected]