+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Ny analysehall ved Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Rutinedrift i ny Analysehall

av Jeanette Borthen

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, TLMB, er i ferd med å starte rutinedrift i ny analysehall. Dette er et stor og omfattende prosjekt som moderniserer og automatiserer store deler av rutinediagnostikken først og fremst på Nordbyhagen, men også på Kongsvinger.

Vinteren 2020 inngikk vi en langsiktig avtale med vår nye hovedleverandør Roche, og frem til nå har det vært en travel tid med ombygging, oppkobling av automasjonssystem og instrumenter samt mange IKT-integrasjoner.

TLMB på Nordbyhagen skifter ut nesten all instrumentering og automasjonsbånd som ble kjøpt inn ved innflyttingen i nytt sykehus i 2008. Den nye løsningen er nærmest fullautomatisert og hvis det ikke er grunnlag for teknisk inspeksjon av prøverør, vil prøvene bli uberørt av menneskehender fra påsetting på automasjon til prøven kastes etter noen dagers lagring.
På Kongsvinger vil det ikke være automasjon, men nye frittstående instrumenter tilsvarende som på Nordbyhagen.

29. mai kl. 09.00 startet vi på Nordbyhagen og 3. juni starter vi på Kongsvinger.

Ved spørsmål, kontakt
Kariann Vangen Frøystein, mobil 953 35 980

 

Kariann V. Frøystein, avdelingsleder,
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi