+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Informasjon til helsestasjoner og fastleger fra føde- barselavdelingen om smittevernregler på Kvinneklinikken Ahus.

Smittevernregler fra føde- barselavdelingen på Kvinneklinikken Ahus

av Bente Heggedal Gerner

I informasjonsskrivet fra Kvinneklinikken Ahus vil helsestasjoner og fastleger finne informasjon fra føde- barselavdelingen om gjeldende smittevernregler på Kvinneklinikken Ahus fra 06. august 2020.

Les mer i informasjonsskrivet her.