+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Ny analysehall under oppføring, april 2021. Foto: Kariann V. Frøystein, Ahus

Suspendert akkreditering ved Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

av Jeanette Borthen

Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, TLMB, bygger ny analysehall som er planlagt ferdigstilt i perioden fra mai til september 2021. I forbindelse med ombyggingen og ferdigstillelsen ble det besluttet at vi suspenderer akkrediteringen etter ISO 15189 frem til høsten 2021.

Beslutningen ble tatt fordi ansatte og ledelse ønsket å fokusere på oppstart av ny automasjon og instrumentering i Analysehallen, og opprettholdelse av akkrediteringen ville medført at de hadde brukt ressurser på oppfølgingsaktiviteter for metoder og systemer som er under utfasing. I samarbeid med Norsk Akkreditering og divisjonsdirektør Janne Pedersen ble det besluttet å suspendere hele akkrediteringsomfanget for TLMB.

TLMB vil fortsette å jobbe i henhold til prosedyrene i vårt styringssystem som er bygget på kravene i ISO 15189. Alle nye metoder vil verifiseres i henhold til rutiner som følger kravene i akkrediteringsstandarden, men laboratoriet suspenderes frivillig fra akkrediteringen i noen måneder for å kunne sette alle krefter inn på driftssetting av ny analysehall.
Vi beklager eventuelle konsekvenser dette vil ha for våre samarbeidspartnere.

 

Nye instrumenter i nye analysehallen, april 2021. Foto: Kariann V. Frøystein, Ahus

Kariann Vangen Frøystein, avdelingsleder,
Tverrfaglig laboratoriemedisin og
medisinsk biokjemi,
[email protected]