+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Nesten alle leger bruker e-resept. Her er tre tips om riktig bruk for å øke kvalitet og pasientsikkerhet.

Tre tips for å holde orden i E-resept

av Morten Glasø

13 prosent av pasienter med gyldige resepter i reseptformidleren, har minst én dobbelt resept.  Det er ikke den eneste utfordringen i forbindelse med pasientens legemiddelliste.

Norsk helsenett i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) laget film med tips til leger om hvordan de kan å bidra til bedre kvalitet i legemiddelopplysningene og dermed øke pasientsikkerheten.

1: Slå alltid opp i reseptformidleren og samstem pasientens legemidler før du rekvirerer nytt legemiddel.
2: Tilbakekall resepter fra reseptformidleren på legemidler pasienten ikke lenger skal bruke.
3: Oppdater reseptformidleren ved endringer i pasientens legemidler.

Les mer og se filmene her: Norsk Helsenett SF – Økt kvalitet i e-resept (nhn.no)