+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Shutterstock

Uke 20: Antall testede for SARS-CoV2 øker, andelen positive synker.

av Morten Glasø

Smitteovervåkingen for vintersesongen 2019/2020 er nå avsluttet.

Siste rapport fra avdelingen mikrobiologi og smittevern følger vedlagt.

De nasjonale smitteverntiltakene mot Covid-19 sykdom har medført nær sagt null spredning av andre luftveisagens og gastroenterittvirus.

Per dag dato (25.5) behandles 5 pasienter for Covid-19 sykdom på Ahus, 2 på intensiv, hvorav 1 med respirator.

Så langt har Ahus behandlet 169 pasienter, hvorav 41 med behov for respirator. 13 pasienter er døde på sykehuset, sist for knappe 6 uker siden.