+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Erfaringene fra Helse Vest og Helse Midt viser at både fastleger og sykehusleger er fornøyde. For fastlegene vil dette fungere på samme måte som mottak og sending av PLO meldinger fra kommune og NAV.

Vår 2020 innføres dialogmeldinger mellom fastlegene og Ahus

av Lene Gjelseth Dalbak

Tove Arianne Haga leder arbeidet med innføring av dialogmeldinger mellom Ahus og legekontorer i Ahus sitt opptaksområde. Målet er mer effektiv dialog mellom legekontorer og helseforetak. Fastlegene i Vestre Viken har deltatt på pilotering av dialogmeldinger og de har gitt svært positive tilbakemeldinger. Dialogmeldingene lagres direkte i pasientjournalen og det gir en sikrere og raskere dialog enn tidligere hvor dette måtte skje via telefon/brev. Forventet effekt er bedre kvalitet på henvisninger og enklere oppfølging av pasienter etter utskrivning, alt i alt et forbedret pasientforløp. Samhandlingsoverlege Morten Glasø sier at forventningene er store både blant sykehusleger og fastleger på at vi nå endelig kan kommunisere elektronisk.

Et eksempel på dialog er spørsmål om legemiddelbehandling.

Informasjon om DIALOGMEDLINGER fra Vestre Viken med veiledning i bruk, felles «kjøreregler» kan du lese her: https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling/dialogmeldinger