+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden

PKO-nytt

Emnekurs i psykiatri høsten 2019

Publisert 2. juli 2019 av Torgeir Landvik

Psykiatrisk divisjon ved Akershus universitetssykehus arrangerer emnekurs i psykiatri for allmennleger høsten 2019

PKO-nytt

Multidose oppdateres ved sykehusinnleggelse

Publisert 27. mai 2019 av Siri Bækkelund Engen

AHUSFORUM har i møte 30.04.19 vedtatt anbefalinger om samarbeid mellom fastleger, andre kommunale leger og Ahus. Her har vi blant annet kommet til enighet om ansvarsfordeling ved oppdatering av legemidler hos multidose pasienter og drøftet ulike kommunikasjons-måter.