+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Meld deg på Fag- og forskningsdagene 22. og 23. september 2021

Sykepleie i pandemi og krisetid og den nye digitale hverdagen

Fag- og forskningsdagene for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst er en årlig konferanse hvor hensikten er å synliggjøre sykepleiefaglige temaer og fagutvikling fra ulike helseinstitusjoner i Helse Sør-Øst. 

Årets fag- og forsknings dager  er en digital konferanse som tar vare på behovet for å møte kollegaer og å ta en pust i bakken for refleksjon og motivasjon til videre arbeid i helsesektoren.

Heidi Ness Johnsen
Spesialrådgiver Avdeling for kompetanse og utdanning

Heidi Ness Johnsen har vært med på å arrangere fag- og forsknings dagene siden 2016 og forteller om opptakten til årets fag- og forskningsdager:

Det siste året har vi alle kjent på en annerledes hverdag. Det har hatt betydning for oss som sykepleiere og for sykepleien vi utøver. Dette ble utgangspunktet for årets fag- og forskningsdager 22. og 23. september 2021.

 

Program for dagene

“Sykepleie i pandemi og krisetid”  og “Den nye digitale hverdagen” vil være tema for disse dagene. Se program her. Konferansen er åpen for alle som ønsker og sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, sykepleieledere og lærere/ lektorer er spesielt i målgruppen for konferansen. I tillegg til programmet vil det bli mulig å få inspirasjon fra små videofilmer fra faglige kvalitets- og forskningsprosjekter innsendt fra ulike helseforetak/ institusjoner og høgskoler/ universitet. Disse videoene kan sees før konferanseprogrammet den 22. og 23. september og blir tilgjengelig en måned etter konferansen.

Arrangementskomiteen v/ Catrin Bråthen, Heidi Skutlaberg Wiik, Heidi Ness Johnsen,

I tider hvor det har vært usikkert hvor mange som kan møtes er det i år lagt opp til en digital møteplass med sentral sending fra Smartcom:tv. Årets fag- og forskningsdager understøtter også at mange trenger å møte kollegaer og å ta en pust i bakken for refleksjon og motivasjon til videre arbeid i helsesektoren. Det oppfordres derfor til at det enkelte arbeidssted lager fysiske møteplasser og melder på en kollegagruppe. Gruppen kan ha ulike størrelse og det er samme pris uansett hvor mange som deltar fra arbeidsstedet. Det er romstørrelse og smittevernhensyn lokalt som avgjør hvor mange som kan samles. Den digitale sendingen er begge dager fra kl. 12 – 15, og kan fint kombineres med et lokalt program ved det enkelte arbeidssted.

Er du og din leder tidlig ute med påmelding, altså innen 15.08.21, er dere med i trekningen av et gavekort på 1500,- fra Kiwi for sponsing av lunsj/ forfriskninger til konferansen.

Meld deg på nå!

Påmelding skjer via Kompetansebroen her. Påmeldingsfrist er 10.september 2021!

Gruppepåmelding kr. 1490,- (dekker en deltakerlenke uavhengig av hvor mange deltakere som deltar fysisk i samme rom)

Det er også mulig å delta som enkeltperson for kroner 790,-. En egen påmeldingslenke blir da sendt til vedkommende.

Du kan følge med på nyheter om konferansen på deres sosiale plattformer:
Facebook
Arrangementet på Facebook
Instagram