+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Meld deg på kurs!

Kompetansebroen har så langt publisert over 200 kurs fra arrangører i vårt opptaksområde.  Kursene har tilsammen over 4000 påmeldinger og  dekker mange ulike fagområder og yrkesgrupper. Her får du en kort oversikt over fem aktuelle kurs som arrangeres etter påske. Ta en titt og meld deg på!

Migrasjon og Helse

Avdeling Samhandling og helsefremmende ved Akershus universitetssykehus HF i samarbeid med Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet (FHI) arrangerer to dagers innføringskurs i migrasjon og helse, 29. april og 15. mai.

Mange pasienter  i vårt opptaksområde har innvandrerbakgrunn og det er viktig å ha fokus på kultursensitivitet og migrasjonshelse.  Helsepersonell etterspør økt kompetanse på tema for å kunne styrke pasientene og skape gode og trygge pasientforløp for alle våre pasienter, også for pasienter med annen kulturell bakgrunn og språkbarrierer, sier arrangør for kurset Camilla Lykken, rådgiver Samhandling og helsefremmende ved Ahus.

Kurset er over to dager og primært beregnet på helsepersonell i klinisk praksis på Ahus, samt kommuner og bydeler i vårt opptaksområde.

For mer informasjon og påmelding trykk her.

Fagmøte hoftebrudd

Kongsvinger har nå lansert sitt første kurs på Kompetansebroen etter at de ble overført til Ahus. Kurset har som mål å optimalisere samarbeidet med kommunehelsetjenesten i pasientforløpet «hoftebrudd». Kurset er for alt helsepersonell som er involvert i behandlingen til hoftebruddspasienter.

For mer informasjon og påmelding trykk her.

Fagdagen «Matglede og god ernæring»

Mat og måltider er en av strategiene i reformen «Leve hele livet». USHT i Akershus i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Akershus universitetssykehus inviterer til fagdag som setter fokus på at god mat er grunnleggende for god helse og livskvalitet gjennom hele livet.

Kurset er for alt helsepersonell som arbeider med ernæring i alle deler av helsetjenesten til voksne og har som mål å øke kompetanse i og engasjement for god ernæring i kommunehelsetjenesten.

For mer informasjon og påmelding trykk her.

Se også videoreportasjen «Matglede på Solborg bo- og aktiviseringssenter» som gir et godt eksempel på hvordan man kan skape matglede på institusjon.

«Empatisk kommunikasjon»

USHT i Akershus og Lørenskog kommunes ressursgruppe i lindrende behandling ønsker å sette fokus på kommunikasjon med pasienter og pårørende i livets sluttfase. I den forbindelse har de invitert Heidi Skutlaberg Wiig, kreftsykepleier og coach, til å snakke om «empatisk kommunikasjon»

Kurset er for alle som jobber i direkte kontakt med pasienter og pårørende, og har som mål å kunne bidra til økt kunnskap om klinisk kommunikasjon, refleksjon og tanker om egen kommunikasjon i møte med pasienter og pårørende.

For mer informasjon og påmelding trykk her.

Hør lyd klippene med Heidi Skutlaberg Wiig om klinisk kommunikasjon  under emnet «kommunikasjon» i det digitale læringsløpet i Lindrende behandling, som nylig ble lansert på Kompetansebroen.  Et eksempel finner du under: 

Mestringskonferanse velferdsteknologi

Ny teknologi sammen med fokus på brukerens mestring gir uante muligheter. Dette forutsetter at både ledere og ansatte har innsikt og forståelse for hvordan vi kan utløse disse kreftene. I den forbindelse arrangerer Spredningsprosjektet for velferdsteknologi på Nedre Romerike og USHT Akershus Mestringskonferanse i velferdsteknologi.

Kurset er for ledere og nøkkelpersoner innen velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.

For mer informasjon og påmelding trykk her.

Ta gjerne en titt på tema Velferdsteknologi  på Kompetansebroen for å finne nyttig informasjon om teamet.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få epost når nye kurs publiseres.

 

Med dette ønsker Kompetansebroen alle en riktig god påske.