+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kompetansebroen

Meld deg på webinar om hjertesvikt!

Vil du lære mer om hjertesvikt? Da bør du melde deg på vårens siste undervisningswebinar fra Kompetansebroen og Ambulerende sykepleieteam (AST).

Samarbeidet mellom AST og Kompetansebroen Ahus om undervisningswebinarer startet høsten 2021 og har vist seg å være veldig vellykket. Det har vært et ønske fra kommunene om at tilbudet fortsetter. I webinarene underviser fagpersoner fra sykehuset i et fagtema, og Kompetansebroen Ahus veileder i bruk av ressursene på Kompetansebroen til videre fagutvikling. Denne våren har det vært undervist i temaene delirium, prøvetaking og prøvebehandling, diabetiske fotsår og diabetes. Det siste webinaret for våren gjennomføres 31. mai og temaet er hjertesvikt. Det har vært mellom 150 og 400 deltagere på alle webinarene. Mange har sittet samlet på arbeidsplassen og sett på webinarene sammen.

Klikk på bildet under for å lese mer om webinarene:

Mange fordeler med webinarer

Tone Singstad, Seksjonsleder, diabetessykepleier og prosjektleder ved Avdeling Endokrinologi ved Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) underviste om diabetes på webinaret i april. For Tone og hennes avdeling er det fint å kunne dele deres spesialkompetanse slik at pasientene får et enda bedre tilbud og at de forhåpentligvis opplever trygghet i alle ledd i helsetjenesten når helsepersonell er faglig oppdatert. Tone synes webinar som form er fint fordi man når flere og en travel hverdag kan kombineres med faglig påfyll. Det er også tidsbesparende på flere måter.

Tone Singstad, Seksjonsleder, diabetessykepleier og prosjektleder, Endokrinologisk poliklinikk, Akershus Universitetssykehus

Vi sparer tid i reise og planlegging og vi effektiviserer med tanke på at noen forbereder et faglig innlegg og flere kan høre og se det. På den måten får vi spredd god kompetanse. Vi får også mulighet til å luke bort gammel og utdatert kunnskap og misforståelser.

Tone Singstad

Tone påpeker at det kan det være utfordrende å holde seg ajour om endringer og ny kunnskap når man jobber i kommunehelsetjenesten og skal kunne mye om mange forskjellige diagnoser og sykdommer. Da er webinarer som dette veldig nyttig.

Nyeste kunnskapen

På Aurskog sykehjem i Aurskog- Høland kommune følger de webinarene sammen fra en skjerm på vaktrommet samtidig som de spiser lunsj. Camilla Sund, Fagutviklingssykepleier, på avdeling Østkroken forteller at webinarene gir faglig påfyll i hverdagen og bidrar med den nyeste kunnskapen innen temaene.

Webinarene er så lett tilgjengelig for oss når vi kan sitte på vaktrommet og se det sammen uten å forlate avdelingen. Dette er i tillegg faglig input i en travel hverdag og mange kan høre det samme istedet for at kun et fåtall kan reise fysisk på kurs.

Camilla Sund

Camilla Sund, Fagutviklingssykepleier, Aurskog sykehjem, Østkroken

Camilla sier at det også oppstår spontane, faglige diskusjoner mens de ser på webinarene og da er det fint at man kan snakke sammen uten å forstyrre foredragsholderen.

AST og Kompetansebroen er allerede i gang med å forberede høstens webinarrekke.

Vi håper å kunne imøtekomme kommunenes behov for kompetanseheving med gode forelesere også til høsten. Da planlegger vi for fire nye webinarer. Følg med for påmelding etter sommeren.

Renate Magnussen, Ambulerende sykepleieteam

Presentasjonene fra webinarene blir lagt ut på Kompetansebroen i etterkant av hvert webinar.

Klikk på bildet under for å se presentasjonene fra webinarene:

Spørsmål om webinarene kan sendes til Kompetansebroen ved Anne Bull Enger Wiel på epost  [email protected] eller til Ambulerende sykepleieteam på [email protected]