+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Shutterstock

Meld inn gode saker eller spennende prosjekter til Kompetansebroen Ahus!

Kompetansebroen Ahus ønsker å være en levende og dynamisk nettside med faglig innhold av god kvalitet med  innslag fra både kommunehelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og sykehuset. Derfor er vi avhengig av å få meldt inn saker om arbeid og prosjekter som foregår i området vårt.

Samhandling og kompetansedeling skjer både mellom sykehus og kommune, og mellom kommuner. Mange av behovene er helt like i kommunene, og dermed verdifulle å dele interkommunalt. En god idé, et spennende utviklingsprosjekt eller nye måter å arbeide med for eksempel kvalitet og pasientsikkerhet på bør absolutt deles!

Anne Bull Enger Wiel
Foto: Privat

Vi vet at det foregår mye spennende “der ute” og ønsker og håper at dere kan dele gode saker, prosjekter og arbeid som foregår hos dere. Hvis du leder eller deltar i et spennende prosjekt eller arbeid som du tenker andre også kan ha nytte av og bør høre mer om, håper vi du tar kontakt med oss!

 

Dere kan enten ta kontakt med Kompetansebroen Ahus på epost til [email protected] eller [email protected]

eller dere kan melde inn en sak her.

Vi deler også utvalgte saker på facebook siden vår.

Vi ser frem til å høre fra dere!