+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Featured Video Play Icon

– Det bør skapes en kultur på arbeidsplassen hvor det er rom for å ta vare på seg selv

Helsepersonell har en utfordrende arbeidssituasjon hvor det er viktig å ta vare på seg selv. En av verdens fremste eksperter på lege-pasientkommunikasjon, Ronald Epstein, gjestet denne uken Ahus og presenterte enkle teknikker og metoder innenfor mindfulness som kan integreres i hverdagen og forbedre situasjonen på jobb. 

Epstein er leder for Center for Communication and Disparities Research og nestleder for Deans Teaching Fellowship Program og Mindful Practice Programs ved University of Rochester School of Medicine and Dentistry. Der er han også professor i allmennmedisin, psykiatri og onkologi. I tillegg har han skrevet om mindfullness i nærmere 20 år.

Epstein anses som en av verdens fremste eksperter på lege-pasientkommunikasjon, og det var stor oppslutning i auditoriet for å høre forelesningen hans: «Flourishing at work: mindful lessons for clinicians and leaders».

Helsepersonell har en utfordrende arbeidssituasjon hvor de ofte kjenner på risikoen og angsten for å gjøre feil. Utbrenthet kan bli en konsekvens for noen. Epstein har gjennom sin karriere sett på hvordan man kan gjøre mindre feil, sette mer korrekte diagnoser og oppnå sterkere kontakt med sine pasienter gjennom mindfulness.

I foredraget presenterte Esptein enkle teknikker og metoder som kan integreres i hverdagen og bidra til å forbedre arbeidssituasjonen for mange. Han fortalte blant annet om hvordan han har laget en leveregel for seg selv som lege, der han i møte med pasienten bruker de første 90 sekundene på å oppnå kontakt uten noen form for data eller teknologi som kan oppleves forstyrrende for pasienten. Han fortalte at han hadde hatt god effekt av dette tiltaket.

Videre fortalte Epstein om hvordan arbeidssituasjonen for helsepersonell kan bli et eksistensielt problem fordi vi mister meningen med det vi gjør. Det bør skapes en kultur på arbeidsplassen hvor det er rom for å ta vare på seg selv og kommunisere med hverandre om hvordan man har det.  Det er ikke egoistisk å ta vare på seg selv.