+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Anbefaling om symptomlindring ved covid-19 fra palliativt senter ved Ahus

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Anbefaling om symptomlindring ved covid-19 fra palliativt senter ved Ahus

På Palliativt senter ved Ahus er det nå utarbeidet en prosedyre med den hensikt å sikre god symptomlindring hos pasienter med Covid-19, som ikke er aktuelle for intensivbehandling/respiratorbehandling. Dette er en prosedyre i Ahus sitt kvalitetssystem. Denne prosedyren er en anbefaling som er sendt ut til alle kommuner/bydeler i Ahus sitt opptaksområde via Avdeling for samhandling. Se prosedyren her

Viktig! Det er lokal lege med ansvar for pasienten som må skrive ordinasjon på de medisinene pasienten skal ha. Dette er kun er en anbefaling og ikke et pålegg.

Har dere spørsmål så ta gjerne kontakt på vår nye «Korona-palliasjon rådgivningstelefon» som er knyttet opp mot denne prosedyren.

Ring Ahus sin rådgivingstelefon om Korona-palliasjon med mobilnummer: 950 14 083. Denne vil være døgnbemannet, og kan benyttes av alle.

Palliativt senter ved Ahus, avdeling for kompetanse og utdanning og seksjonsoverlege Siri Steine ved palliativt senter har laget en film om symptomlindring ved livets slutt ved Covid-19:

Se filmen og reflekter:

  • Hva tenker du om hvordan pasienten ble fulgt opp i starten av filmen?
  • Hvordan kunne de pårørende vært fulgt opp bedre?
  • I filmen hører vi at «Hos covid-19-pasienter skjer endringer svært fort, og helsepersonell må være enda tidligere ute med palliativ tankegang». Vi må være forberedt og samarbeide godt. Hvordan er din avdeling forberedt på lindrende behandling til pasienter med covid-19?
  • Hvordan jobber din avdeling med oppfølging av personale etter dødsfall?

Det er også publisert en episode i podkasten “Helhjerta” om dette temaet