+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Case

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Case

  • Hvordan ivaretas de pårørende på vårt arbeidssted? Ta frem eksempler der det oppleves at relasjonen og samarbeidet har vært bra og/eller utfordrende.  Hva skjedde? Hva opplevde jeg/vi? Hva har jeg/vi lært?
  • Hvilke utfordringer opplever du i møte med pårørende til pasienter som trenger palliativ omsorg? Hvordan håndterer du disse?
  • Hva kjennetegner et godt møte /en god opplevelse med pårørende?
  • «I møte med andres død møter vi vår egen……» Hvilke tanker har du om dette?