+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Case

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Case

Per har en alvorlig kronisk sykdom og har hatt mye smerter. Etter at han og personalet begynte å gå regelmessig igjennom ESAS sammen og jobbe med symptomlindring ut fra dette, mener han selv at han har litt mer overskudd, og mestrer hverdagen litt bedre. En morgen observerer personalet at Per er blitt forvirret og urolig, noe som oppfattes som delir. Han klarer ikke å beskrive symptomene sine, så det å besvare ESAS er ikke lenger mulig. Personalet blir usikre på hvordan de skal kunne kartlegge symptomene. Hvordan kan du kartlegge smertene nå?