Film: Barn i sorg

Film fra Kreftforeningen: Barn og unge i sorg:

 

Filmen «How to break bad news to people with intellectual disabilities» handler om informasjon om alvorlig sykdom, hvor en mor har ønsket å skåne sin utviklingshemmede datter for vissheten om at hun var døende. Datteren forteller sin historie etter at moren er død».