+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Brukermedvirkning

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Brukermedvirkning

På oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet lagde Helsedirektoratet i 2015 en rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt – «A skape liv til dagene.»

Kapittel 6 i denne rapporten omhandler medvirkning og kommunikasjon.

«Det finnes ulike måter å håndtere alvorlig sykdom og møte døden på, en versjon passer ikke for alle. Det er viktig å la pasienter og pårørende få gjøre dette på sitt vis, og være var for deres ønsker og behov, ikke å påtvinge dem våre idéer om hva som er det rette i hver enkelt situasjon. Da kan vi gjøre stor skade.»

Hvordan møter du situasjoner hvor pasientens eller de pårørendes ønsker går på tvers av dine egne verdier og holdninger?

Du har spurt en pasient: «Hva er viktig for deg?». Hvordan jobber du videre med den informasjonen du får?

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse har laget to enkle filmer om brukermedvirkning

Nevn et eksempel på en situasjon hvor du lyktes med å virkelig lytte til pasient og pårørende. Hva gjorde du for å lykkes? Hva gjorde det med pasienten?

Hvordan tilrettelegger jeg for å ivareta pasientens og pårørendes ønsker og interesser?