+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Hva sier loven?

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Hva sier loven?

I pasient- og brukerrettighetsloven kan du lese om den enkelte pasients rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester

Loven sier blant annet at:

Pasient eller bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasient eller bruker har blant annet rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.

Kilde: Lovdata.no

“Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.”

  • Hvordan tilpasser du informasjonen du gir til den enkelte bruker på ditt arbeidssted?
  • På hvilken måte kan du sikre deg at din pasient har forstått informasjonen du har gitt?

Videre sier loven:

Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.

Kilde: Lovdata.no

Les kapittel 3: “Rett til medvirkning og informasjon av loven” her.

Pårørende i din avdeling tar valg på vegne av pasient som ikke er samtykkekompetent:

Du opplever at valget ikke er i tråd med det som ville vært pasienten sitt ønske, hva gjør du?