+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Innledning

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Innledning

Å ta hånd om døende og deres pårørende er en av de mest utfordrende, men samtidig meningsfulle pleie- og omsorgsoppgavene en kan ha. Pasienten og pårørende bør oppleve forutsigbarhet, ansvarsavklaring og kontinuitet, og at nødvendige helsetjenester er tilgjengelige når de trenger det. WHO har presisert at palliasjon omfatter å tilby nødvendig hjelp og støtte slik at pårørende kan håndtere både pasientens sykdom og egen sorgprosess, og også å bruke en tverrfaglig tilnærming for å ivareta pasienter og pårørendes behov, også i sorgprosessen hvis påkrevd.

Pårørende er viktige i pasientens liv, men de er også en viktig ressurs for helsetjenesten blant annet for å formidle den enkeltes ønsker og behov. Gode ferdigheter i å kommunisere med pasienter og pårørende i en sårbar situasjon er sentralt, uavhengig av sykdomsfase og arbeidssted (fra handlingsprogrammet).