+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Innledning

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Innledning

Kommunikasjon danner grunnlaget for ethvert møte mellom pasient, pårørende og helsepersonell og er spesielt viktig for å ivareta pasientens og den pårørendes behov.

Dette kapittelet inneholder moduler om blant annet klinisk kommunikasjon, forhåndssamtaler, kommunikasjon i et flerkulturelt perspektiv, generelle råd, og veiledning om god kommunikasjon.

På hvilken måte ivaretar vi pasientens og de pårørendes informasjonsbehov her hos oss? Hva gjør vi? Hva ønsker vi å gjøre? Hvordan få det til?

Hør Heidi Skutlaberg Wiig, kreftsykepleier ved palliativ avdeling på Ahus, fortelle om det å være tilstede i en samtale.

(Dersom lydklippet ikke vil spille av, vennligst benytt nettleseren Google Chrome)