+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Ivaretakelse av pårørende i sorg

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Ivaretakelse av pårørende i sorg

Kompetanse i å kunne ivareta pårørende i sorg er en viktig del av lindrende behandling.

Helsedirektoratet har i 2016 utarbeidet en brosjyre for etterlatte som kan gi etterlatte svar og veiledning på noen av spørsmålene etterlatte har og råd for å bearbeide sorg.

Her kan du lese hele veilederen: “Når en av våre nærmeste dør“.

I veilederen står det at «Erfaringer fra sorgarbeid tilsier at mange etterlatte opplever det som meningsfullt å se den døde».

Hvilke erfaringer har du med dette?

I veilederen leser vi også: «Ordet «krise» betyr egentlig forandring, og et dødsfall kan føre til en uopprettelig endring i de etterlattes liv. Det å miste en av sine nærmeste kan oppleves som at en mister noe av seg selv. De vi lever i nærheten av, kan bidra til å gi vårt liv mening, og når de blir borte kan det innebære en stor forandring».

Hvilke rutiner har din avdeling på å følge opp etterlatte etter dødsfall?

En etterlattesamtale skal gi den etterlatte mulighet til å stille spørsmål og å reflektere omkring sykeleiet og dødsfallet de har opplevd. Den skal også avklare om etterlatte har behov for videre oppfølging av psykiske eller sosiale problemer og gi råd i forhold til dette. I tillegg vil svarene vi får, kunne danne grunnlag for forbedring av tjenesten vi gir til døende og de pårørende.

Se denne presentasjonen om etterlattesamtaler
(Klikk på de oransje sirklene for å skifte lysbilde)

Ved gjennomført etterlattesamtaler med pårørende kan en stille seg disse tre spørsmålene:

  • Hvordan opplevde du behandling og omsorg for den syke ved livets slutt?
  • Hvordan opplevde du ivaretagelsen av pårørende/familie?
  • Hva kan vi som helsetjeneste lære av tilbakemeldingene vi får?