+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Kartleggingsverktøy

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Kartleggingsverktøy

ESAS (Edmonton Symptom Assessment System) er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative kreftpasienter kan oppleve. Formålet med skjemaet er bedre kartlegging av pasientens symptomer, som igjen skal bidra til økt kvalitet på behandling og pleie. Skjemaet er et godt utgangspunkt for kommunikasjon, og det er også velegnet for å evaluere effekt av behandlingstiltak. Det er lett å forstå og lite tidkrevende i bruk. Mer informasjon om ESAS finner du her.

 

Klikk for å laste ned ESAS-skjemaet.

 

Kartlegging hos personer med demens

MOBID-2 smerteskala er ett instrument som kan brukes for å kartlegge smerte hos pasienter med demens.  MOBID-2 er designet med henblikk på pasientens hverdagssituasjon i sykehjem. Den fanger opp de observasjoner pleierne gjør av smertereaksjoner hos sine pasienter.

 

Klikk for å laste ned skjema her.

Her kan du se en film om praktisk bruk av Mobid-2:

I hvilken grad tenker du at pasientene i din avdeling er godt nok kartlagt når det gjelder fysiske, psykiske, sosiale, åndelige/eksistensielle behov? Og hvordan er oppfølgingen?

Hvilke rutiner har dere som sikrer god kartlegging av pasientene? I hvilken grad er det opp til det enkelte helsepersonell hvordan kartleggingen gjennomføres?

Med bakgrunn i caset innledningsvis, hvilke observasjoner vil du gjøre?

Forsøk å gjennomføre en MOBID2-kartlegging av din pasienter sammen med en kollega og reflekter rundt observasjonene i etterkant? Så dere det samme?

Hva er viktig å dokumentere for å følge opp observasjoner og symptomlindring? Hvorfor er dette viktig?