+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Kunnskapsgrunnlag

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Kunnskapsgrunnlag

Det digitale læringsløpet ble laget i 2019, og ble revidert i mars 2020. Det revideres fast årlig for å sikre at kunnskapen til enhver tid er oppdatert. Kunnskapsbasert praksis (KBP) skal være tydelig gjennom læringsløpet – både i benyttet litteratur, og ved å framheve nødvendigheten av å benytte både relevant forskning, erfaringer og brukerkunnskap i planlegging av helsehjelpen til den enkelte; vi innhenter kunnskap fra ulike kunnskapskilder.

Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og pasientens kunnskap og behov bedrer vi kvaliteten på tjenestene våre. KBP er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon (fra www.kunnskapsbasertpraksis.no).

I revideringen deltar både spesialsykepleiere fra Palliativt senter, kreftkoordinator fra kommune, samt representant fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Viken (Akershus). Læringsløpet er bygget spesielt opp rundt følgende styrende dokumenter:

I tillegg er disse benyttet:

Der hvor annen litteratur er benyttet, er det linket spesielt til dette.