+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Læringsmål

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Læringsmål

Helse - og omsorgspersonell

  • Skal ha kunnskap om kjennetegn på at en pasient er døende
  • Skal kunne gi omsorg til døende og deres pårørende på en verdig måte
  • Skal kunne rutinene når en pasient dør i egen avdeling
  • Skal kunne ivareta den enkeltes ønsker knyttet til religiøse/kulturelle ritualer ved dødsfall
  • Skal kunne bidra til at avdelingen reflekterer rundt dødsfall i ettertid – både for at personalet tas vare på, og for at avdelingen jobb med kontinuerlig forbedringsarbeid.