+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Læringsmål

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Læringsmål

Helse- og omsorgspersonell

  • Skal kunne ivareta og støtte pårørende på områder som omhandler livskvalitet, mestring og bearbeiding av sorg og kriser uavhengig av etnisitet og kultur
  • Skal ha kunnskap om plikter og rutiner når barn og sårbare grupper er pårørende
  • Skal ha kunnskap om lokale tilbud til pårørende, for eksempel tilbud til barn som pårørende, tilbud om sorggrupper osv.
  • Skal ha kunnskap om naturlig reaksjoner på dødsfall
  • Skal kunne gjennomføre etterlattesamtaler