+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Å gjenkjenne at pasienten er døende

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Å gjenkjenne at pasienten er døende

En forutsetning for å kunne gi tilpasset behandling og omsorg i livets sluttfase er at helsepersonell har kunnskap om pasientens sykdomshistorie og gjenkjenner mulige vendepunkter i sykdomsforløpet. Pasient og pårørende bør få mulighet til å forberede seg på at livet til pasienten går mot slutten. Helsepersonell må søke å imøtekomme den døende pasientens behov, samtidig lytte til pårørende, støtte dem og trygge dem i situasjonen slik at pasient, pårørende og personalet har en mest mulig gjensidig forståelse av situasjonen. – Nasjonale faglige råd (2018)

Når døden nærmer seg, ser en ofte en del typiske endringer hos pasienten:

 • Søvnbehovet øker, uttalt økende tretthet
 • Tiltakende fysisk svekkelse, økende behov for sengeleie
 • Interessen for omgivelsene minker og bevisstheten sløres, mindre respons til de nærmeste
 • Orienteringsevnen svekkes, med tidvis eller tiltakende forvirring
 • Interessen for å ta til seg næring svekkes, etter hvert trengs det også mindre drikke
 • Pasienten tar bare små slurker vann og har vansker med å ta tabletter

I tillegg vil det etter hvert tilkomme symptomer og tegn som tyder på at pasienten er døende. Slike endringer er:

 • marmorering eller endring i hudfarge
 • endring i respirasjon, som Cheyne-Stokes respirasjon eller surkling
 • endringer i sirkulasjon
 • at pasienten i lengre perioder ikke er kontaktbar

Les mer: – Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase – Helsedirektortatet

 • Har du noen gang opplevd å være usikker på om pasienten er i terminal fase?
 • Hva gjorde du da og hvordan påvirket det din trygghet i situasjonen?
 • Hva ville du gjort om du kom i en lignende situasjon igjen eller for første gang?
 • Hva gjorde dette med kommunikasjonen med pårørende?