+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Pårørendeprogrammet

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Pårørendeprogrammet

Pårørendeprogrammet er et læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenester i kommuner og helseforetak. Programmet er delt inn i seks kapitler:

  • Plikter overfor pårørende
  • Identifisere pårørende
  • Involvere pårørende
  • Ivareta barn og unge
  • Støtte familie og andre
  • Etiske dilemmaer

Pårørendeprogrammet er utviklet av pårørendesenteret i Stavanger og er et tilbud for alle pårørende og fagfolk som møter pårørende. Klikk på bildet for å se nærmere på programmet