+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Pasientforløp

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Pasientforløp

Tidslinjen i et helhetlig pasientforløp går fra første kontakt med helsetjenesten om et helseproblem eller en ny henvendelse om et tidligere overstått helseproblem og til siste kontakt knyttet til det aktuelle behovet. En person kan ha flere helseproblemer samtidig. Pasientforløp forstås som:

Tidslinjen i et helhetlig pasientforløp går fra første kontakt med helsetjenesten om et helseproblem eller en ny henvendelse om et tidligere overstått helseproblem og til siste kontakt knyttet til det aktuelle behovet. Illustrasjon: Helsedirektoratet

«En helhetlig, sammenhengende beskrivelse av en eller flere pasienters kontakter med ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode.»

Kjennetegn ved helhetlige pasientforløp

  • Kontinuitet – tjenestene henger sammen gjennom god samhandling – tjenestene virker sammen/er koordinerte.
  • Samarbeid – to eller flere virksomheter har gjensidig forpliktende og samtidig ansvar over tid.
  • Sømløshet – smidig overføring av informasjon og oppgaver til rett tid.
  • Pasientsentrert – pasienten deltar i beslutninger om målsetting og utforming av tiltak.
  • Informasjonsdrevet – fremdriften i forløpet er kontinuerlig basert på kunnskap/opplysninger om pasientens tilstand og behov.

Les Helsedirektoratets veileder her

Filmen «Pasientforløp for palliative kreftpasienter» er en kortfilm fra Sykehuset i Vestfold om betydningen av god kommunikasjon, informasjon og samhandling mellom pasient, pårørende og helsepersonell.

  • Reflekter over hvordan informasjonsflyten fungerer ved mottak og utskrivelse av pasienter i din avdeling?
  • Hvordan kan din avdeling bidra til god samhandling og sømløse tjenester?
  • Reflekter rundt hvilke erfaringer du har med samarbeid og samhandling innenfor lindrende behandling i din kommune? (samarbeid mellom ulike faggrupper og mellom ulike tjenestenivåer)