+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Samvalg

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Samvalg

Samvalg er en prosess hvor pasient sammen med helsepersonell tar beslutninger om undersøkelses- og behandlingsmetoder. Samvalg anerkjenner pasientens evne til å ta faglige beslutninger knyttet til sin egen helse. Universitetssykehuset Nord-Norge har laget en kort film som er en god introduksjon til hva samvalg er:

Samvalgsverktøy

På Helsenorge finnes det verktøy for samvalg som pasienten selv kan benytte for å delta i diskusjoner om sin behandling, og ta gode, informerte valg:

  • Hva vet jeg om mine pasienters ønsker og behov? Hvilke rutiner har vi for å få kunnskap om dette?
  • Hva gjør det med oss som helsepersonell å gi fra oss makt?