+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Vil du vite mer?

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Vil du vite mer?

Ekstramateriale

Om å tilrettelegge for samtale om åndelige/eksistensielle tema etter «HOPE modellen»

Dersom du ønsker å lese mer om HOPE modellen:

Spirituality and Medical Practice: Using the HOPE Questions as a Practical Tool for Spiritual Assessment

Meditasjon

Meditasjon har vist seg effektiv som lindrende og stressreduserende behandling (Kaasa & Loge, s. 101, 2016)

Musikkterapi

Særlig innen lindrende behandling er effekten av lyd og musikk dokumentert de siste årene. Pasienter rapporterer effekt på stress symptomer, angst, depresjon og smerte (Kaasa & Loge, s. 105, 2016).

Akupunktur

Det er dokumentert sannsynlig effekt ved bruk av akupunktur ved kvalmebehandling etter operasjon, og i forbindelse med cellegiftbehandling (Kaasa & Loge, 2016, s. 106).

Fagartikler

Bergh, I., Aass, N, Haugen, D., Kaasa, S., Hjermstad, M., J.:  Symptomkartlegging i palliativ medisin.

Tidsskrift Norsk Legeforening,  2012; 132:18-9

Husebø, B. : Smerteevaluering ved demens. Tidsskrift Norsk Legeforening, 2009; 129:1996-8

Fagbok

Kaasa, S. & Loge, J.H (2016) Palliasjon. Nordisk lærebok. Gyldendal Akademisk. 3. utgave