+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Helsedirektoratet/FHI

Nasjonal digital opplæring i koronavaksinering er lansert!

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har samarbeidet med Kompetansebroen om utviklingen av nasjonal digital opplæring i koronavaksinering som nå er lansert. 

Koronavaksineringen er godt i gang i Norge for de mest utsatte gruppene, men det skal settes mange millioner vaksiner i løpet av det nærmeste året. Etterspørselen på opplæringsressurser har vært massiv, og kurset inngår som ett av flere tiltak fra Helsedirektoratet for å støtte kommunene i den storstilte vaksineringen av befolkningen.

Foto: Kristin Kyllingstad

Formålet med kurset og opplæringsmaterialet er at målgruppen, som hovedsakelig er helsepersonell med rett til å vaksinere, skal få påfyll og oppfriskning av teoretisk kunnskap om Covid-19, koronavaksiner, injeksjonsteknikk, anafylaksiberedskap og rutiner for rapportering i henhold til nasjonale anbefalinger og etablerte protokoller. Det er laget filmer og plakater om intramuskulær injeksjonsteknikk og om koronavaksiner, forteller Marie Thoresen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Opptrekk av Comirnaty vaksinen har vært omdiskutert, og det er derfor utviklet egen film og prosedyre på dette i opplæringsressursen. Foto: Helsedirektoratet/FHI

Ønsker å inspirere til lokal opplæring

Kurset består av fire moduler med en avsluttende kunnskapstest og ligger fritt tilgjengelig på Kompetansebroen. Til kurset er det blitt produsert filmer som viser korrekt opptrekk og injeksjonsteknikk av vaksine og tilhørende informasjonsplakat. I tillegg er det utviklet en film som viser simulering av vasovagal reaksjon og anafylaksi. Helsedirektoratet håper kurset kan bidra til lokal opplæring og trening.

Foto: Helsedirektoratet

Praktiske ferdigheter må trenes og evalueres lokalt, og derfor er det også laget materiale som fritt kan benyttes til trening, simulering og kompetansevurdering i kommunene. Disse inkluderer film og papirversjon av simuleringscase i vasovagal reaksjon og anafylaksi, og et strukturert evalueringsskjema for den praktiske ferdigheten intramuskulær injeksjon av vaksine i deltamuskelen i overarmen, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet Kari Annette Os, som sammen med Marie Thoresen har vært ansvarlig for utviklingen.

Registrering i KS Læring

Gjennomført opplæring og bestått kurstest registreres med kursbevis på Kompetansebroen. Det arbeides med å tilrettelegge for at kunnskapstest også kan gjennomføres på KS Læring, slik at kommuner tilknyttet KS Læring får registrert gjennomføring i kompetansestyringssystemet der.

Helsepersonell som har registrert seg som reservepersonell på www.nasjonalthelsepersonell.no kan registrere bestått gjennomføring med kursbevis der.

Samarbeidspartnere

Viktige samarbeidspartnere i arbeidet har vært Bedriftshelsetjenesten og SimAhus ved Akershus universitetssykehus HF, Norsk sykepleierforbund, VAR (Cappelen Damm), Statsforvalterne i Innlandet og Vestfold og Telemark, og en rekke kommuner som har testet ut kurset før lansering.

 

Klikk her for å komme til opplæringsressursen