+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Sigbjørn Kristiansen

Nasjonalt fagseminar om Illness Management and Recovery (IMR)

IMR-nettverket i samarbeid med Akershus universitetssykehus, FoU avdeling psykisk helsevern, skal arrangere det 2. nasjonale fagseminaret om Illness Management and Recovery (IMR). Der skal det blant annet handle om klinisk erfaring og forskningsresultater ved bruk av metoden.

IMR er et standardisert kunnskapsbasert behandlingsprogram som skal hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser til å utvikle personlige strategier for å mestre eget liv. Metoden fremhever læring om psykiske lidelser for å kunne ta informerte beslutninger om egen behandling, samt å hjelpe personer til å sette seg personlige mål og finne strategier for å oppnå disse i hverdagen.

IMR-programmet forutsetter kontinuitet i behandlingskontakten over lengre tid. Arbeidsmetoden kan benyttes i kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenester til pasienter som har diagnosen eller symptomer på schizofreni, bipolar lidelse eller alvorlig depresjon, eventuelt i kombinasjon med ruslidelse. Brukeren trenger ikke være diagnostisert eller være enig i/ha akseptert sin diagnose for å delta på kurset. IMR-grupper kan være sammensatt av personer med ulike lidelser eller symptomer.

Seminaret holdes på Radisson Blu Airport Hotell på Gardermoen 4. februar 2019 fra 10-18 og påmeldingsfristen er 15 desember.

Klikk her for å komme til påmeldingssiden

Ifølge Forskningskoordinator ved FOU på Ahus og kontaktperson for IMR-nettverket, Bodil Skiaker, vil årets konferanse blant annet få frem hvordan ulike steder jobber med IMR og hvordan  det jobbes med manualer.

Vi ønsker å fortelle om nettverket, hvordan det jobbes med manualer og hjemmesider i tillegg til erfaringer fra både klinkere og brukere av metoden. I fjor var det over 200 personer til stede på konferansen og vi håper på like mange i år, forteller Skiaker.

På årets nettverksseminar vil det blant annet ble presentert:

  • Forskningsresultater fra Implementering av IMR behandling på psykoselidelser.
  • Klinisk erfaring fra IMR arbeide fra hele landet
  • Presentasjon av ny IMR manual
  • Godkjenningsordning for IMR-terapeuter og veiledere
  • IMR-nettverkets hjemmeside

Se intervju med skaperne av IMR som deltok på konferansen for ett år siden: