+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde: Folkehelseinstituttet, FHI

Ny film tilgjengelig i nasjonal opplæringsressurs koronavaksinering

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har samarbeidet med Kompetansebroen om en ny film til nasjonal opplæringsressurs for koronavaksinering. Filmen viser rutiner for mottak og oppbevaring av vaksiner, inkludert krav til kjøleskap og temperaturmåler.

Det er ikke uvanlig at Folkehelseinstituttet blir kontaktet om kjøleskap som ikke fungerer eller vaksiner som er gått ut på dato. Filmen er blitt til for å redusere risikoen for at dette skal skje.

– Viktig for å bevare effekten av vaksinene

For at vaksiner skal ha god effekt er det viktig at de oppbevares og håndteres på riktig måte. Det er viktig å ha gode systemer som sikrer dette. Vaksiner som er oppbevart feil eller er for gamle kan få merkbart redusert effekt og i verste fall ikke ha noen virkning.

Berit Sofie Wiklund. Foto: FHI

«Vi håper at filmen kan være en hjelp i å lage gode rutiner og få systemer på plass slik at vaksiner kan virke slik de er ment å gjøre» sier Berit Sofie Wiklund, farmasøyt ved vaksineforsyningen på Folkehelseinstituttet.

Filmen er spilt inn på Grünerløkka vaksinesenter i Oslo, og Folkehelseinstituttet/ Helsedirektoratet takker de involverte for bidraget til filmen.

Filmen er lagt i Modul 2 «Før vaksinering». Klikk her for å gå til hele opplæringsressursen.